Ferskvands Fiskearter i Thailand - Thai Fishing

Fiskearter – Ferskvandsfisk i Thailand

Ferskvandsfiskeri i Thailand tilbyder lystfiskeren mulighed for at fange mange forskellige fiskearter, og nogle af disse fiskarter findes kun i Thailand og nabolandene.

Fersvandssøen, hvor vi fisker er hjemsted for nogle af de mest populære ferskvandsrovfisk for lystfiskeren i Thailand. Det oversvømmede reservoir har skabt et perfekt levested for store bestande af mange forskellige arter af fisk. På denne side kan du læse en beskrivelse af et lille udvalg af nogle af de fiskearter, der lever i søen og floderne.

De nedenfor nævnte arter er alle en naturlig del af de fiskearter, som lever i søen. Oplysningerne på hver art, omfatter fiskens identifikation, videnskabelig klassificering, lokale navn, almindelig betegnelse, naturlige miljø, maksimale vægt og maksimal længde.

Fiskearter Asian River CatfishAsian River Catfish

Fiskeart: Hemibagrus nemurus.

Almindelige navn: Asian River Catfish, Asiatiske flode maller, Green Catfish. Thai navn : Pla Kot Luang

Udbredelse: Native fundet i flodsystemerne Mekong, Chao Phraya, Maeklong, Peninsular og Sydøst Thailand. Report fra Chienmai (Chiang Mai), Pitsanulok, Nontaburi, Bangkok, Tachin (Samut Sakhon), Mep Poon og Tale Sap 

Habitat: Fundet i de fleste vandtyper, men oftest i store mudrede floder med langsom strøm og blød bund. Read more…

Fiskearter Forest SnakeheadForest Snakehead

Fiskeart: Channa Lucius.

Almindelige navn: Forest snakehead, Splendid snakehead. Thai navn : Pla Ka Song.

Udbredelse: Forest Snakehead findes i hele Asien, Thailand, Japan, Sydkina, Vietnam, Taiwan og Filippinerne.

Habitat: De foretrækker mudrede bunde og stillestående vand, men også langsomt flydende floder med masser af huler og akvatisk vegetation at skjule sig i. Read more…

Fiskearter Giant SnakeheadGiant Snakehead

Fiskeart: Channamicropeltes.

Almindelige navn: Giant Snakehead, Toman, Redline snakehead. Thai navn : Pla Shado.

Udbredelse: De er almindeligt udbredt i ferskvandene i Sydøstasien og nogle regioner i Indien.

Habitat: De naturlige levesteder for Giant Snakehead er sump, grødefyldet kanaler og søer med tæt voksende vegetation. Read more…

Fiskearter Great SnakeheadGreat Snakehead

Fiskeart: Channa marulius.

Almindelige navn: Cobra Snakehead, Great Snakehead, Bulls Eye Snakehead. Thai navn : Pla Tjon Gnoo How.

Udbredelse: De er hjemmehørende i det meste af Sydøstasien, men er blevet frigivet i mange andre områder, hvor de har tilpasset sig med stor succes; herunder forskellige stater i USA

Habitat: De naturlige levesteder for Great Snakehead er sump, grødefyldet kanaler og søer med tæt voksende vegetation. Read more…

Fiskeart Thailand - Hampala BarbHampala Barb

Fiskeart: Hampala macrolepidota. Thai navn : Pla Kasoop Kit.

Almindelige navn: Jungle Aborre, Hampala barb.

Udbredelse: Sydøstasien.

Habitat: De findes i større vandløb og floder, gamle minedamme med vandløb, der løber i søer og dæmninger. Cheow Lan Lake i Khao Sok National Park er et af de steder i Thailand, hvor der er en stor bestand af Hampala Barb. Read more…

Fiskearter Tinfoil BarbTinfoil Barb

Fiskeart: Barbonymus schwanenfeldii.

Almindelige navn: Tinfoil Barb, Goldfoil Barb, Brassen Barbe. Thai Navn : Pla Tapien Ang Daeng

Udbredelse: Brunei, Indonesien, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand og Vietnam.

Habitat: Store floder såvel som i vandløb, grøfter og menneskeskabte kanaler og kan også komme ind i oversvømmede marker. Read more…

Fiskearter Blue MahseerBlue Mahseer

Fiskeart : Neolissochilus stracheyi.

Almindelige navn : Stracheyi Mahseer , Blue Mahseer. Thai navn : Pla Puang.

Udbredelse: Blue Mahseer bebor de samme steder som Thai Mahseer; Distribution i Asien: fra Myanmar gennem Thailand og muligvis til Cardamon Range, Salween, Maeklong og Chao Phraya halvøen i det sydlige Thailands flodsystemer.

Habitat: Blue Mahseer bebor klare skovbevoksede vandløb og floder og kan lide at ophold sig tæt på strømfald; som giver den sky Mahseer masser af dækning og brug af grusbunde til gydning. Read more…

Fiskearter Thai MahseerThai Mahseer

Fiskeart: Tor tambroides.

Almindelig navn: Greater Brook Carp, Thai Mahseer. Thai Navn : Pla Wien.

Udbredelse: Sydøstasien. Der er rapporteret fangster fra Malaysia, Thailand, Sumatra, Java og også Borneo, og Myanmar (Burma).

Habitat: Arten bebor både klare floder og søer, foretrække klart og godt iltet, rindende vand og mørke omgivelser. Gydemodne individer vandrer opstrøms i de større floder og gyder med monsunregnen. Read more…

Fiskeart Thailand - Giant GouramiGiant Gourami

Fiskeart: Osphronemus goramy.

Almindelig navn: Giant Gourami, Giant gouramy. Thai navn : Pla Let.

Udbredelse: Fundet i Sydøstasien til Sumatra, Borneo, Java, Malays halvø, Thailand og Indokina (Mekong-bassinet)

Habitat: Den kan leve i både fersk- og brakvand, mose, søer, mellemstore til store floder, oversvømmede skove, stillestående vandområder og kanaler. Lever af insekter, vandplanter, fisk, frøer, regnorme og nogle gange døde dyr. Fisken kan ånde fugtig luft og kan derfor overleve ude af vandet i lange perioder. Read more…

Giant Featherback

Fiskeart: Chitala lopis.

Almindelig navn: Giant Featherback, Indonesian Featherback. Indonesisk Knivbladfisk. Thai navn : Pla Satu.

Udbredelse: Giant Featherback findes i Sydøstasien, herunder Indokina, Borneo, Malay halvøen, Sumatra og Java i Indonesien samt Thailand.

Habitat: Den befinder sig i søer og det langsomme rindende vand, der findes ved flodmundinger, hvor der er sunkne træ- og stenbunde, men også i skovdækkede vandløb. Read more…

Fiskeart Thailand - Stribet SnakeheadStribet Snakehead

Fiskeart: Channa striata.

Almindelig navn: Stribet Snakehead, Snakehead Murrel, Common Snakehead, Chevron Snakehead. Thai navn : Pla Chon.

Udbredelse: Denne Snakehead-art er indfødt i Syd- og Sydøstasien, med en udbredt rækkevidde, der dækker det sydlige Kina, Pakistan, det meste af Indien, Syd Nepal, Bangladesh og Sri Lanka

Habitat: Foretrækker stillestående og mudrede vandløb. Den findes hovedsagelig i sump og lavlandet floder med dybde på (1-2 m)…. Read more…

Emperor Snakehead – Channa Marulioides - Thai FishingEmperor Snakehead

Fiskeart: Channa marulioides.

Almindelige navne: Emperor Snakehead, Dark-fin Snakehead, Flower Snakehead, Toman Bunga.

Thai navn: Pla Chon kha luang.

Udbredelse: Hjemmehørende i ferskvandshabitaterne i det sydlige Thailand, Malaysia, Indonesien og de større Sunda-øer (Sumatra, Java, Borneo, Celebes).

Habitat: Emperor Snakehead foretrækker større langsomt strømmende floder, søer og sumpe, herunder trægt strømmende kanaler i en dybde på omkring 0,5-2 m. De vandrer ind i oversvømmede marker og vender tilbage til de permanente vandområder i den tørre sæson. Read more…

Giant Mekong catfish

Fiskeart: Pangasianodon gigas.

Almindelig navn: Giant Mekong Catfish, Mekong Giant Catfish. Thai Navn : Pla buk.

Udbredelse: De er indfødte i Mekong-bassinet i Sydøstasien. Historisk set nåede fiskens naturlige rækkevidde fra den nederste Mekong i Vietnam, over det tidligt indflydede brakvand i flodens delta ……

Habitat: På grund af udvikling og opstrømsdæmning lever arten ikke mere i de fleste af dens oprindelige levesteder. Arten antages nu kun at eksistere i små, isolerede populationer i den midterste Mekong-region. Read more…

error: Content is protected !!