Ferskvands Fiskearter i Thailand - Thai Fishing

Fiskearter – Ferskvandsfisk i Thailand

 
Ferskvandsfiskeri i Thailand tilbyder lystfiskeren mulighed for at fange mange forskellige fiskearter, og nogle af disse fiskarter findes kun i Thailand og nabolandene.

Ferskvandssøen, hvor vi fisker er hjemsted for nogle af de mest populære ferskvandsrovfisk for lystfiskeren i Thailand. Det oversvømmede reservoir har skabt et perfekt levested for store bestande af mange forskellige arter af fisk. På denne side kan du læse en beskrivelse af et lille udvalg af nogle af de fiskearter, der lever i søen og floderne. De nedenfor nævnte arter er alle en naturlig del af de fiskearter, som lever i søen. Oplysningerne på hver art, omfatter fiskens identifikation, videnskabelig klassificering, lokale navn, almindelig betegnelse, naturlige miljø, maksimale vægt og maksimal længde. Hvis du gerne vil læse mere generelt om Snakehead. Kan du finde den information på vores Snakehead side her

Fiskeart Thai MahseerThai Mahseer

Fiskeart: Tor tambroides.

Almindelig navn: Greater Brook Carp, Thai Mahseer. Thai Navn: Pla Wien.

Udbredelse: Findes i  Malaysia, Thailand, Sumatra, Java, Borneo, og Myanmar

Habitat: Arten bebor både klare floder og søer, foretrække klart og godt iltet, rindende vand og mørke omgivelser… Læs mere om Thai Mahseer her.

Fiskeart Blue MahseerBlue Mahseer

Fiskeart: Neolissochilus stracheyi.

Almindelige navn: Stracheyi Mahseer , Blue Mahseer. Thai navn: Pla Puang.

Udbredelse: Findes i Myanmar og i Thailands nordlige og sydlige flodsystemer.

Habitat: klare skovbevoksede vandløb og floder og kan lide at ophold sig tæt på strømfald; som giver den sky Mahseer masser af dækning … Læs mere om Blue Mahseer her.

Fiskeart Thailand - Hampala BarbHampala Barb

Fiskeart: Hampala macrolepidota. Thai navn: Pla Kasoop Kit.

Almindelige navn: Jungle Aborre, Hampala barb.

Udbredelse: Sydøstasien.

Habitat: er almindeligt forekommende i ferskvandshabitater, især i klart og strømmende vand såsom floder, vandløb, søer og reservoirer.,,  Læs mere om Hampala Barb her.

Fiskeart Thailand - Giant GouramiGiant Gourami

Fiskeart: Osphronemus goramy.

Almindelig navn: Giant Gourami, Giant gouramy. Thai navn: Pla Let.

Udbredelse: Fundet i Sydøstasien til Sumatra, Borneo, Java, Malays halvø, Thailand og Indokina.

Habitat: Den kan leve i både fersk- og brakvand, mose, søer, mellemstore til store floder, oversvømmede skove, stillestående vandområder og kanaler… Læs mere om Giant Gourami her.

Fiskeart Asian River CatfishAsian River Catfish

Fiskeart: Hemibagrus nemurus.

Almindelige navn: Asian River Catfish, River Catfish, Green Catfish. Thai navn: Pla Kot Luang

Udbredelse: Fundet i Thailand, Sumatra, Java og Borneo.

Habitat: Søer og reservoirer, langsomt flydende floder med blød bund… Læs mere om Asian River Catfish her.

Fiskeart Forest SnakeheadForest Snakehead

Fiskeart: Channa Lucius.

Almindelige navn: Forest snakehead, Splendid snakehead. Thai navn: Pla Ka Song.

Udbredelse: Findes i hele Asien, Thailand, Japan, Sydkina, Vietnam, Taiwan og Filippinerne.

Habitat: De foretrækker stillestående vand, men også langsomt flydende floder med masser af huler og akvatisk vegetation at skjule sig i… Læs mere om Forest Snakehead her.

Fiskearter Giant SnakeheadGiant Snakehead

Fiskeart: Channa micropeltes.

Almindelige navn: Giant Snakehead, Toman, Redline snakehead. Thai navn: Pla Shado.

Udbredelse: De er almindeligt udbredt i ferskvandene i Sydøstasien og nogle regioner i Indien.

Habitat: De naturlige levesteder for Giant Snakehead er sump, grødefyldet kanaler og søer med tæt voksende vegetation… Læs mere om Giant Snakehead her.

Fiskearter Great SnakeheadGreat Snakehead

Fiskeart: Channa marulius. Thai navn: Pla Tjon Gnoo How.

Almindelige navn: Cobra Snakehead, Great Snakehead, Bulls Eye Snakehead.

Udbredelse: Sydøstasien, udsat i andre områder, med stor succes; f.eks. i forskellige stater i USA

Habitat: De naturlige levesteder er sump, grødefyldet kanaler og søer med tæt voksende vegetation… Læs mere om Great Snakehead her.

Fiskearter Tinfoil BarbTinfoil Barb

Fiskeart: Barbonymus schwanenfeldii.

Almindelige navn: Tinfoil Barb, Goldfoil Barb, Brassen Barbe. Thai Navn: Pla Tapien Ang Daeng

Udbredelse: Brunei, Indonesien, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand og Vietnam.

Habitat: Store floder såvel som i vandløb, grøfter og menneskeskabte kanaler og kan også komme ind i oversvømmede marker… Læs mere om Tinfoil Barb her.

Fiskeart Thailand - Stribet SnakeheadStribet Snakehead

Fiskeart: Channa striata.

Almindelig navn: Stribet Snakehead, Snakehead Murrel, Common Snakehead, Chevron Snakehead. Thai navn: Pla Chon.

Udbredelse: findes i Syd- og Sydøstasien, Kina, Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesh….

Habitat: Foretrækker stillestående og mudrede vandløb. Den findes hovedsagelig i sump og lavlandet floder med dybde på (1-2 m)… Læs mere om Stribet Snakehead her.

Emperor Snakehead – Channa Marulioides - Thai FishingEmperor Snakehead

Fiskeart: Channa marulioides.

Almindelige navne: Emperor Snakehead, Flower Snakehead, Toman Bunga. Thai navn: Pla Chon kha luang.

Udbredelse: Sydlige Thailand, Malaysia, Indonesien (Sumatra, Java, Borneo, Celebes).

Habitat: foretrækker større langsomt strømmende floder, søer og sumpe, oversvømmede marker… Læs mere om Emperor Snakehead her.

Green Arowana Scleropages formosus Thai Fishing DKGreen Arowana

Fiskeart: Scleropages formosus

Almindelig navn: Green Arowana, Asian Arowana og Asian bony tongue eller “Dragon Fish.” Disse navne refererer til den samme art. Thai navn: Pla Taphat (ปลาตะพัด)

Udbredelse: Hjemmehørende i flere lande i Sydøstasien. Peninsular Malaysia, Perak, Johor og Pahang. Flere øer i Indonesien, Sumatra, Kalimantan (Borneo) og Vestpapua, Thailand…..

Habitat: langsom flydene ferskvandsfloder, Arowana findes også i sumpe og oversvømmede skove, søer, damme og reservoirer … Læs mere om Green Arowana her.

Giant Featherback - Thai Fishing - DKGiant Featherback

Fiskeart: Chitala lopis.

Almindelig navn: Giant Featherback, Indonesian Featherback. Indonesisk Knivbladfisk. Thai navn: Pla Satu.

Udbredelse: Denne fisk er hjemmehørende i ferskvandshabitater i Sydøstasien, især i lande som Thailand, Cambodja, Borneo, den malaysiske halvø, Sumatra og Java i Indonesien og Vietnam.

Habitat: Giant Featherback findes ofte i langsomt flydene eller stående vand, såsom floder, søer, reservoirer og oversvømmede skove. Den foretrækker områder med tæt vegetation og nedsænkede strukturer som væltede træer og vandplanter, hvor den kan finde ly og bytte. Disse fisk er kendt for at være følsomme over for ændringer i vandkvalitet og temperatur, så de findes typisk i varmere tropiske miljøer… Læs mere om Giant Featherback her.

Giant Mekong catfish

Fiskeart: Pangasianodon gigas.

Almindelig navn: Giant Mekong Catfish, Mekong Giant Catfish. Thai Navn: Pla buk.

Udbredelse: De er indfødte i Mekong-bassinet i Sydøstasien. Historisk set nåede fiskens naturlige rækkevidde fra den nederste Mekong i Vietnam, over det tidligt indflydede brakvand i flodens delta ……

Habitat: På grund af udvikling og opstrømsdæmning lever arten ikke mere i de fleste af dens oprindelige levesteder. Arten antages nu kun at eksistere i små, isolerede populationer i den midterste Mekong-region… Læs mere om Giant Mekong Catfish her.

error: Content is protected !!