Emperor Snakehead – Channa Marulioides – Thai Ferskvandsfisk

 
Fiskeart: Channa marulioides.

Almindelige navne: Emperor Snakehead, Dark-fin Snakehead, Flower Snakehead, Toman Bunga. Thai navn: Pla Chon kha luang.

Udbredelse: hjemmehørende i Sydøstasien, fundet i Thailand, Malaysia, Indonesien, Sumatra, Borneo (Kalimantan), Cambodia. Vietnam, Laos, Myanmar og Singapore, selvom det måske ikke er særlig almindeligt der.

Habitat: Emperor Snakehead (Channa marulioides) lever primært i ferskvandshabitater. Kan findes i langsomt flydende dele eller pools af floder og vandløb. Arten kan også findes i ferskvandssøer, i nogle regioner har de tilpasset sig at leve i reservoirer skabt af opdæmning af floder. Menneskeskabte eller naturlige damme er egnede levesteder for Emperor Snakehead. Kan også trives i sumpede områder, især dem med langsomt flydende eller stående vand. Disse levesteder har ofte rigelig vegetation og byttedyr. I regnsæson, når floder og flodsletter udvider sig, kan de vove sig ind i oversvømmede områder, hvor de kan finde rigelig føde og skjulesteder. Vend tilbage til de permanente vandområder i den tørre sæson. Som andre Snakehead arter kan den overleve tørre sæson ved at grave sig ned i bundmudder i sumpe, søer og kanaler. Så længe deres hud og åndedrætsapparater forbliver fugtige, kan de leve af deres lagrede fedt.

Emperor Snakehead – Channa Marulioides - Thai FishingEmperor Snakehead (Channa marulioides)

Er en slående rovfiskeart, der tilhører Channidae-familien og er kendt for sit karakteristiske udseende og aggressive jagtadfærd. De er kendt for deres bagholdsjagtstrategi, der lurer i dækning og slår mod intetanende bytte. De har aflange, cylindriske kroppe med et fremtrædende hoved og en stor mund. Kroppen smalner mod halen, hvilket hjælper med hurtig svømning. Har en rygfinne, der strækker sig langs meget af ryggen, en kontinuerlig analfinne og en lang, rund halefinne. Deres bryst- og bækkenfinner er relativt små. Det er en fisk som er kendt for deres slående farve, voksne findes i flere farve- og mønstervariationer, afhængigt af lokalitet. De mest almindelige i Thailand er brunlig base/guld farve med en række mørke, chevron-lignende markeringer på hver side. Med små hvide pletter på deres mørke bug og rygfinner samt på halen. De har en hvid mave og fremadvendte rødlige øjne.

Emperor Snakehead er generelt solitære og territoriale. De kan være aggressive over for andre fisk, især når de forsvarer deres territorium eller i gydesæsonen. Som alle slangehovedarter har Emperor Snakehead et specialiseret åndedrætssystem, der gør det muligt for dem at indånde luft. De har et labyrintorgan, som gør dem i stand til at trække ilt ud af luften, når iltniveauet i vandet er lavt. Denne tilpasning giver dem mulighed for at overleve i miljøer med dårlig vandkvalitet. De er i nogle tilfælde blevet introduceret til ikke-hjemmehørende regioner, hvor de er blevet invasive arter. Deres tilpasningsevne, aggressive adfærd og høje reproduktionshastighed kan påvirke lokale økosystemer negativt. Samlet set er arten en bemærkelsesværdig og visuelt slående fiskeart med unikke tilpasninger til overlevelse i vandmiljøer, hvilket gør den til et spændende emne for både forskere og akvarieentusiaster.

Emperor Snakehead Levetid og størrelse

Levetiden for Emperor Snakehead (Channa marulioides) kan variere afhængigt af forskellige faktorer, herunder dets miljø, fødevaretilgængelighed og generelle sundhed. I naturen har de typisk en levetid på omkring 5 til 7 år, selvom nogle individer kan leve længere under gunstige forhold. I fangenskab, hvor de er forsynet med stabile og velholdte forhold, herunder passende vandkvalitet, temperatur og ernæring, kan de potentielt leve længere end i naturen. Nogle velplejede individer er blevet rapporteret at leve op til 10 år eller mere i akvarier.

Størrelsen kan variere afhængigt af dens alder, miljøforhold og generelle helbred. Denne fiskeart kan vokse til en betydelig størrelse, hvilket gør dem til en af de større arter blandt Snakehead familien (Channidae). Voksen Emperor Snakehead kan vokse til længder fra 20 til 30 tommer (50 til 75 centimeter) i gennemsnit. Nogle individer kan dog overskride disse mål og nå længder på op til 36 tommer (ca. 90 centimeter) eller mere under optimale forhold. En fisk på 2 kg er en trofæfangst! Den nuværende verdensrekord er 3,95 kg (8 lb 11 oz). Fanget i Sungai Pejing, Maran, Pahang, Malaysia, den 20. september 2009.

Kost

Emperor Snakehead (Channa marulioides) er et kødædende rovdyr med en varieret kost. Deres kost består primært af en række forskellige vandorganismer. Krebsdyr, såsom rejer og krebs, er en almindelig fødekilde. Padder, herunder frøer og haletudser, er af og til på menuen. Insekter, såsom guldsmedelarver, akvatiske insekter og insektlarver, er også en del af deres kost. De er kendt for at fouragere efter insekter nær vandoverfladen. Fisk udgør også en betydelig del af kosten. ofte spiser de mindre fisk i deres akvatiske habitat.

Afhængigt af tilgængelighed kan de spise andre vandlevende organismer som små bløddyr. Selvom det er mindre almindeligt, har der været rapporter om større eksemplar, der forgriber sig på små pattedyr og fugle, der kommer tæt på vandkanten. Emperor Snakehead er opportunistiske og vil forbruge det bytte, der er let tilgængeligt i deres habitat. Deres jagtstrategi involverer ofte at ligge på lur, skjult blandt vandvegetation eller nedsænkede strukturer, og derefter slå til, for at fange deres bytte.

Gydning

Gydefærden for Emperor Snakehead (Channa marulioides) følger et relativt specifikt mønster, med nogle variationer afhængigt af lokale miljøforhold og tilgængelighed af levesteder. De er kendt for at udvise sæsonbestemt gydeeadfærd, ofte udløst den i begyndelsen af regntiden. I mange sydøstasiatiske regioner er denne art mere tilbøjelig til at gyde i perioder med øget nedbør og stigende vandstand. Regntiden giver egnede betingelser for gydning og pleje af yngel. Efterhånden som vandstanden stiger, søger de efter egnede gydesteder. Disse steder er typisk i lavvandede, grødefylde områder nær bredden af floder, søer, damme eller sumpe. Tilstedeværelsen af akvatisk vegetation er afgørende, da det giver ly og beskyttelse til deres afkom.

Som andre Snakehead arter engagerer arten sig ofte i frieriritualer før gydning. Hanner og hunner kan deltage i opvisninger, såsom at cirkle, skubbe, for at fastslå deres parathed til at gyde. Der dannes par, og både hanner og hunner spiller en aktiv rolle i gydeprocessen. Hunnen lægger typisk et parti klæbende æg på nedsænket vegetation, såsom vandplanter eller trærødder. Hun kan deponere hundreder til tusindvis af æg i en enkelt gydning, afhængigt af hendes størrelse og alder. Både hanner og hunner er kendt for at yde forældrepleje til deres æg og yngel. Hannen vogter ofte reden og vifter vand over æggene for at give ilt og forhindre svampevækst. Hunnen kan også deltage i vagtopgaver.

Efter en inkubationsperiode

Som kan vare flere dage, klækkes æggene, og yngel kommer frem. Forældrene fortsætter med at beskytte ynglen og yde omsorg og sikre deres sikkerhed og adgang til mad. Ynglen lever i starten af små vandlevende organismer og mikroorganismer. Når først ynglen er stor nok til at vove sig væk fra reden, kan forældrene blive mindre beskyttende, og de unge fisk spreder sig gradvist ind i det omkringliggende levested. Ynglen vokser hurtigt i det føderige vande i regntiden. De fortsætter med at vokse og udvikle sig, indtil de når et mere selvstændigt stadie. Det er vigtigt at bemærke, at Emperor Snakeheads gydeadfærd kan variere noget afhængigt af den specifikke geografiske region og miljøforhold.

Kønsbestemmelse af Emperor Snakehead

Kønsbestemmelse af Emperor Snakehead (Channa marulioides) kan være udfordrende, især når de er unge eller ikke i gydetilstand, da de ikke udviser væsentlig ekstern seksuel dimorfi (fysiske forskelle mellem hanner og hunner), før de når modenhed og gydealder. Der er dog nogle subtile karakteristika og adfærd, der kan hjælpe med at identificere voksens køn. Hos mange Snakehead arter, inklusive Emperor Snakehead, har hannerne en tendens til at være lidt mindre end hunnerne i gennemsnit. Denne størrelsesforskel kan blive mere tydelig, når de når gyde modenhed. Nogle erfarne iagttagere antyder, at modne hunner kan have en lidt fyldigere kropsform sammenlignet med hanner. Denne forskel kan dog være subtil og er muligvis ikke altid pålidelig til kønsbestemmelse.

Hanner kan have lidt mere aflange ryg- og anal-finner sammenlignet med hunner. Disse forskelle kan blive mere udtalte i gydesæsonen, når hannerne viser mere levende finnefarver og mønstre for at tiltrække hunner. I gydesæsonen kan hanner udvise mere territorial og aggressiv adfærd, da de konkurrerer om hunnernes opmærksomhed. De kan etablere og forsvare redepladser og engagere sig i frieri for at tiltrække hunner. Hanner kan vise mere levende og intense farver, især på deres finner og krop. De kan også udvikle mere markant mønstre eller markeringer for at tiltrække hunner.

Der er en mere pålidelig metode til at kønsbestemmelse af voksne Snakehead. Gydemodne hunner kan have et mere fremtrædende og synligt opsvulmet ynglerør, placeret nær åbningen (anus), som bruges til at lægge æg. Hanner mangler denne struktur. Den mest pålidelige måde at bestemme kønnet på er at observere deres adfærd i Gydesæsonen og se efter tilstedeværelsen af et ynglerør hos hunner.

Fiskemetode

Fiskeri efter Emperor Snakehead (Channa marulioides) kan være en spændende og udfordrende, da disse fisk er kendt for deres stærke kampevner og aggressive natur. Agn såsom spinnerbaits, crankbaits, swimbaits, overfladeagn, såsom popper eller blød plast, der efterligner byttefisk eller andre naturlige fødekilder. Kast din agn i nærheden af akvatisk vegetation, nedsænkede strukturer eller langs kanterne af bredden, hvor de sandsynligvis vil gemme sig og indtage agnet med en rykkende bevægelse for at efterligne skadet eller kæmpende bytte, kan udløse hug.

Fluefiskeri kan være en unik og udfordrende oplevelse, fluestænger (klasse 7-9) og passende flydeliner. Vælg fluemønstre, der efterligner fisk, frøer eller andre byttedyr. Præsenter fluen i nærheden af potentielle gemmesteder, og brug en strippende eller rykkende indtagning for at lokke fisken til angreb. Levende eller død agn kan også være effektivt, brug stærke og skarpe kroge (cirkelkroge kan være et godt valg for at reducere dyb krogning) og wireledere for at forhindre bide-offs. Almindelige agn muligheder omfatter levende fisk, frøer og store orme. Fisk din agn nær nedsænket vegetation, under overhængende grene eller i områder med potentiel Snakehead aktivitet.

Source: SeriouslyfishFishbase

Tilbage til Fiskearter

error: Content is protected !!