Asian River Catfish – Hemibagrus nemurus – Thai Ferskvandsfisk

 
Fiskeart: Hemibagrus nemurus.

Almindelige navne: River Catfish, Asian River Catfish, Green Catfish. Thai navn: Pla Kot Luang.

Udbredelse: findes i Thailand, Sumatra, Java og Borneo.

Habitat: Tilpasset det varme vand i Sydøstasien, hvor tropiske og subtropiske klimaer hersker. Dens habitatpræferencer kan variere, men generelt lever den i roligere dele af flodsystemer, søer, reservoirer og andre langsomtgående eller stille stående vandområder. Områder med sandede eller mudrede bund, hvor de kan søge efter føde ved at sigte gennem sedimentet. Samt områder med nedsænkede strukturer som sten, træstammer og vegetation, hvor de kan finde ly og bagholds angribe deres bytte.

Asian River Catfish - Thai FishingAsia River Catfish (Hemibagrus nemerus)

Er en ferskvandsfisk i den bagrid catfish familie (familie Bagridae) af slægt Siluriformes (Catfish). Medlemmer af denne slægt har deprimerede hoveder, rynket hoved skjolde, uden hud. En slank occipitalproces (tilspidset hoved) og moderat lange fedtfinner. Det betyder, at de er let at adskille fra andre Bagrider, som har et fladt hoved, relativt korte fedtfinner og tråd forlængelser til dorsal- og caudalfinnen. Kropsfarven er brun ofte med en grønlig glans med mørkebrune pletter, hvide sider og en sølvfarvet mave. En dyb kløft hale med en rød spids, fladt bredt hoved med lange whiskers.

Levetid og størrelse

I naturen varierer deres levetid, generelt lever Asian river Catfish mellem 6 til 10 år, selvom dette kan påvirkes af faktorer som prædation, habitatforhold og tilgængelighed af fødekilder. Har en maxvægt på omkring 2,00 kg (4,4 lbs) med en længde på 65 cm. I fangenskab, med ordentlig pleje, kan catfish arter som Hemibagrus nemurus ofte have længere levetid. Nogle individer er blevet rapporteret at leve op til 15 år eller mere under optimale forhold.

Kost

Asian River Catfish (Hemibagrus nemurus) føde består af en række forskellige fødekilder både plante- og dyrestoffer. Efterhånden som de vokser og modnes, kan deres kostpræferencer ændre sig, og deres fodervaner kan variere baseret på faktorer som deres miljø og tilgængelighed af fødekilder. De er primært kødædende, hvilket betyder, at deres kost i vid udstrækning består af animalsk stof. Voksne Hemibagrus nemurus er kendt for at spise små fisk, især i form af mindre fiskearter. De kan også spise krebsdyr såsom rejer og krebs, hvis disse er tilgængelige i deres miljø. Vandinsekter, krebsdyr og andre hvirvelløse dyr, der findes i floder, søer og andre vandområder. Padder som frøer eller haletudser. Deres kost kan også omfatte andre små byttedyr, der findes i deres habitat, såsom orme og små vandlevende organismer.

Gydning

Gydnings adfærd og information om Asian River Catfish (Hemibagrus nemurus) i naturen er ikke så omfattende dokumenteret som hos nogle andre fiskearter. Imidlertid er Catfish arter, herunder Hemibagrus nemurus, kendt for at være æglæggere, hvilket betyder, at de lægger æg, der befrugtes eksternt af hannen. Catfish gyder ofte på bestemte årstider, hvor miljøforholdene er gunstige, såsom ændringer i vandtemperatur eller regnfulde perioder. Hun Catfish vælger passende gyde steder, hvor de deponerer deres æg. Disse steder kan være skjulte områder blandt nedsænket vegetation, klipper eller andre strukturer. Hunnen slipper sine æg, og hannen følger tæt med og befrugter æggene med sin sæd. Æggene efterlades på gydepladsen, æggene gennemgår derefter en udviklingsperiode, som kan variere i varighed baseret på miljøfaktorer som vandtemperatur. Efter at æggene er klækket, kommer yngelen (ungfisken) frem. Æg og yngel overlades til sig selv, da Catfish arter generelt ikke udviser forældreomsorg ud over den første befrugtning.

Kønsbestemmelse

Kønsbestemmelse af Asian River Catfish (Hemibagrus nemurus), kan være udfordrende i unge og sub-voksne stadier, da de seksuelle forskelle ikke er synlige, før fisken når modenhed. I gydesæsonen viser hannerne mere territorial og aggressiv adfærd, da de konkurrerer om hunnerne. At observere dens adfærd kan give nogle indsigter i fiskens potentielle køn. Hos modne hunner kan en lille genital papille ses nær udluftningen (en åbning nær analfinnen) som et lille, afrundet fremspring. Hos modne hanner fremstår kønspapillen mere spids og aflang.

Asian River Catfish Fiskemetode

Sportsfiskeri er ofte målrettet efter arten i forskellige dele af Sydøstasien. De er ofte mere aktive om natten, hvilket gør natfiskeri til et populært valg til at fange dem. De er kendt for at være en bundlevende art, så bundfiskeri er en effektiv tilgang. Agn fisket på bunden er en almindelig metode til at fange Asian River Catfish. Brug af naturlige agn såsom levende eller fiskestykker, orme, rejer eller andre vandlevende skabninger, der efterligner deres naturlige bytte, bruges ofte. Forfodring med små mængder af agn, for at tiltrække fisk til fiskeområdet kan være særlig effektiv ved fiskeri i floder eller andre strømmende vandområder. Spin-fiskeri med dybt gåene agn, som blød plast, wobler og jigs som efterligner Catfiskens bytte, kan også være meget effektivt.

Source: WikipediaFishbase

Tilbage til Fiskearter

error: Content is protected !!